தமிழ் கேட்புக் காசோலை யின் அர்த்தம்

கேட்புக் காசோலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வரைவோலை.