தமிழ் கேடி யின் அர்த்தம்

கேடி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு திருடுதல், வழிப்பறிசெய்தல் போன்ற சட்டவிரோதமான செயல்களில் ஈடுபடுபவன்; போக்கிரி.