தமிழ் கேதம்கேள் யின் அர்த்தம்

கேதம்கேள்

வினைச்சொல்-கேட்க, -கேட்டு

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு துக்கம் கேட்டல்; துக்கம் விசாரித்தல்.