தமிழ் கேப்பை யின் அர்த்தம்

கேப்பை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு கேழ்வரகு.

    ‘கேப்பைக் களி’