தமிழ் கேப்பை மாடு யின் அர்த்தம்

கேப்பை மாடு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அதிகப் பால் தரும் உயர் சாதி மாட்டு இனம்.