தமிழ் கேரியர் யின் அர்த்தம்

கேரியர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சாப்பாடு எடுத்துச்செல்லும் பாத்திர அடுக்கு.