தமிழ் கோச்சி யின் அர்த்தம்

கோச்சி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு புகைவண்டி.

    ‘மாமா நாளைக்குக் கோச்சியில் வருகிறார்’