தமிழ் கோட்டாட்சியர் யின் அர்த்தம்

கோட்டாட்சியர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (நிர்வாகப் பிரிவான கோட்டத்தின்) வருவாய்த் துறை உயர் அதிகாரி.