தமிழ் கோரைக் கிழங்கு யின் அர்த்தம்

கோரைக் கிழங்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (மருந்தாகப் பயன்படுத்தும்) கோரையின் கிழங்கு.