தமிழ் கோழிச்சண்டை யின் அர்த்தம்

கோழிச்சண்டை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சேவல்கட்டு.