தமிழ் கோழிப்புரை யின் அர்த்தம்

கோழிப்புரை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு கோழிகளை அடைத்து வைக்கும் கூண்டு.