கோழை -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கோழை1கோழை2

கோழை1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மன உறுதியோ துணிச்சலோ இல்லாத நபர்.

    ‘உனக்குப் பயப்படும் அளவுக்கு நான் கோழை இல்லை’

கோழை -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கோழை1கோழை2

கோழை2

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கபம்; சளி.