தமிழ் கோவைக்காய் யின் அர்த்தம்

கோவைக்காய்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (காய்கறியாகப் பயன்படும்) கோவைக் கொடியில் காய்க்கும், நீள் உருண்டை வடிவத்தில் இருக்கும் சிறிய காய்.

    ‘கோவைக்காய்ப் பொரியல்’