தமிழ் கைக்கிளை யின் அர்த்தம்

கைக்கிளை

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    (தமிழிசையில்) ஏழு ஸ்வரங்களில் மூன்றாவது ஸ்வரமான ‘க’வைக் குறிப்பது; காந்தாரம்.