தமிழ் கைத்துப்பாக்கி யின் அர்த்தம்

கைத்துப்பாக்கி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஒரு கையாலேயே பிடித்துச் சுடும் அமைப்புடைய) சிறிய துப்பாக்கி.