தமிழ் கைபம்பு யின் அர்த்தம்

கைபம்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கையால் இயக்கி நீர் இறைக்கும் சாதனம்.