தமிழ் கைம்மை யின் அர்த்தம்

கைம்மை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு கணவனை இழந்து வாழும் நிலை.

    ‘இளமையில் கைம்மை மிகவும் கொடுமையானது’