தமிழ் கைமா யின் அர்த்தம்

கைமா

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு நன்றாக நறுக்கி மசித்த இறைச்சி/அந்த இறைச்சியைக் கொண்டு செய்த ஒரு வகைத் தொடுகறி.