தமிழ் கைம்மாறு யின் அர்த்தம்

கைம்மாறு

பெயர்ச்சொல்