தமிழ் கையாந்தகரை யின் அர்த்தம்

கையாந்தகரை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கரிசலாங்கண்ணி.