தமிழ் கையிறுக்கம் யின் அர்த்தம்

கையிறுக்கம்

பெயர்ச்சொல்-ஆன

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு கஞ்சத்தனம்.

    ‘கையிறுக்கமான ஆள்’