தமிழ் கையிறை யின் அர்த்தம்

கையிறை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு விரல் இடுக்கு.

    ‘அவருடைய கையிறைக்குள் சிரங்கு போட்டுவிட்டது’
    ‘கையிறைக்குள் கத்தி வெட்டிவிட்டதா?’