தமிழ் கையூட்டு யின் அர்த்தம்

கையூட்டு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு லஞ்சம்.