தமிழ் கையெறிகுண்டு யின் அர்த்தம்

கையெறிகுண்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கையால் வீசி வெடிக்கச் செய்யும் குண்டு.