தமிழ் கைலாயம் யின் அர்த்தம்

கைலாயம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிவனின் இருப்பிடம்.