தமிழ் கைவிசேஷம் யின் அர்த்தம்

கைவிசேஷம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (பரிசாக அளிக்கும்) பணம்.

    ‘பெருநாளுக்கு எல்லோருக்கும் கைவிஷேசம் கொடுத்தார்’