தமிழ் கைவியளம் யின் அர்த்தம்

கைவியளம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (கடையில் நடக்கும்) முதல் விற்பனை; போணி.