தமிழ் கைவிளக்கு யின் அர்த்தம்

கைவிளக்கு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு காடாவிளக்கு.

    ‘கைவிளக்கைக் கவனமாகப் பாவி’