தமிழ் கொசுவலை யின் அர்த்தம்

கொசுவலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கொசுக்கள் உள்ளே புகாதவாறு படுக்கையைச் சுற்றித் தொங்கவிடப்படும் வலை.