தமிழ் கொடுந்தமிழ் யின் அர்த்தம்

கொடுந்தமிழ்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (பழங்காலத்தில்) செந்தமிழ் அல்லாத வட்டார மொழிகளைக் குறித்த சொல்.