தமிழ் சீக்கு யின் அர்த்தம்

சீக்கு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு நோய்.

    ‘உனக்கு என்ன சீக்கு?’
    ‘சீக்குக் கோழி’