தமிழ் சக்கையன் யின் அர்த்தம்

சக்கையன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு குண்டாக இருக்கும் ஆண்.

    ‘இந்தச் சக்கையனால் எப்படிக் கெதியாக ஓட முடிகிறது!’