தமிழ் சகோதரர் யின் அர்த்தம்

சகோதரர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    காண்க: சகோதரன்

  • 2

    கிறித்தவ வழக்கு
    கிறித்தவ ஆண் துறவியை அழைக்கப் பயன்படுத்தும் சொல்.