தமிழ் சங்கதி யின் அர்த்தம்

சங்கதி

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (ஒன்று அல்லது ஒருவர் சம்பந்தப்பட்ட) விவகாரம்; சம்பவம்.

  ‘காலையிலிருந்து அடுத்த வீட்டுச் சங்கதிகளைப் பற்றியே நீ பேசிக்கொண்டிருக்கிறாய்’
  ‘கோயில் சங்கதி என்றால் அவர் பணம் தந்துவிடுவார்’

 • 2

  (ஒன்று அல்லது ஒருவரைக் குறித்துப் பெறப்படும் அல்லது கருதும்) செய்தி அல்லது விவரம்; விஷயம்.

  ‘நாம் மிஞ்சினால் அவன் கெஞ்சுவான்; தெரியாத சங்கதியா இது?’
  ‘அவர் ஊரில் இல்லை என்கிற சங்கதி நீ சொல்லித்தான் எனக்குத் தெரியும்’
  ‘அவர் நிகழ்ச்சிக்கு வருவாரா மாட்டாரா என்பது வேறு சங்கதி’
  ‘இது சாதாரண சங்கதி இல்லை’

தமிழ் சங்கதி யின் அர்த்தம்

சங்கதி

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
 • 1

  இசைத்துறை
  இசைத் தன்மையை வெளிப்படுத்தப் பாட்டின் ஒரு வரியைப் பலவிதமாகப் பாடிக்காட்டுவது.