தமிழ் சங்காரம் யின் அர்த்தம்

சங்காரம்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு