தமிழ் சச்சதுரம் யின் அர்த்தம்

சச்சதுரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பக்க அளவுகள் துல்லியமாக இருக்கும் சதுரம்.

    ‘சச்சதுரக் கூரை வேய்ந்த கோயில்’