தமிழ் சட்டப்பேரவை யின் அர்த்தம்

சட்டப்பேரவை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மாநிலத்துக்கான சட்டங்களை இயற்றும் (மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட) உறுப்பினர்களைக் கொண்ட அவை.