தமிழ் சட்டம்பித்தனம் யின் அர்த்தம்

சட்டம்பித்தனம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சட்டாம்பிள்ளைத்தனம்.