தமிழ் சட்டுவம் யின் அர்த்தம்

சட்டுவம்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு தோசைத்திருப்பி.

  • 2

    வட்டார வழக்கு கரண்டி.

  • 3

    வட்டார வழக்கு அன்னவெட்டி.