தமிழ் சட்ட மூலம் யின் அர்த்தம்

சட்ட மூலம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மசோதா.

    ‘தேச வளமைச் சட்ட மூலத்தின்படி சொறியல் காணியை வெளியாருக்கு விற்க முடியாது’