தமிழ் சண்டாளி யின் அர்த்தம்

சண்டாளி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பெரும்பாலும் வசைச் சொல்லாக) பெரும் பாதகம் செய்பவள்; சிறிதளவு கூட இரக்கம் இல்லாதவள்.