தமிழ் சத்துரு யின் அர்த்தம்

சத்துரு

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு எதிரி; பகைவன்.

    உரு வழக்கு ‘ஆத்திரம் அறிவுக்குச் சத்துரு’