தமிழ் சீத்துவம் யின் அர்த்தம்

சீத்துவம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பலம்; தெம்பு.

    ‘என்ன, உன் பிள்ளை சீத்துவம் கெட்ட பிள்ளையாக இருக்கிறதே!’