தமிழ் சதயம் யின் அர்த்தம்

சதயம்

பெயர்ச்சொல்

சோதிடம்
  • 1

    சோதிடம்
    இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களில் இருபத்துநான்காவது.