தமிழ் சதிர்த்தேங்காய் யின் அர்த்தம்

சதிர்த்தேங்காய்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிதறுதேங்காய்.