தமிழ் சந்தனக்குச்சி யின் அர்த்தம்

சந்தனக்குச்சி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஊதுபத்தி.