தமிழ் சந்தனத்திரி யின் அர்த்தம்

சந்தனத்திரி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஊதுவத்தி.

    ‘மாலை நேரமானால் வீடுகளில் சந்தனத்திரி மணந்துகொண்டிருக்கும்’