தமிழ் சந்தூக்கு யின் அர்த்தம்

சந்தூக்கு

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    பிரேதப் பெட்டி.