தமிழ் சந்தேகப்பிராணி யின் அர்த்தம்

சந்தேகப்பிராணி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    எதையும் சந்தேகப்படும் இயல்பு கொண்ட நபர்.