தமிழ் சந்தனக்கல் யின் அர்த்தம்

சந்தனக்கல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சந்தனக் கட்டையை இழைக்கப் பயன்படும் கல்.